Yleinen

Luomisen etiikka

Luomiskertomuksessa Jumala asettaa ihmisen viljelemään ja varjelemaan Eedenin puutarhaa.[1] Tämä tehtävä ei ole syntiinlankeemuksen seurauksena poistunut ihmiseltä. Mitä luomakunnan varjeleminen tarkoittaa tässä ajassa? Teologisen etiikan laajentaminen koskemaan myös eläimiä ja luontoa, on paluuta luomisteologiaan, joka eräällä tavalla on kristillisen etiikan perusta. Näin teologisen etiikan on helpompi mahdollista vastata ajassa oleviin oikeudenmukaisuuden haasteisiin globaalissa kontekstissa. Ilmastonmuutos ja ekologiset ongelmat ovat eettisiä ongelmia ihmisten välillä, m